Σημειώσεις

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την τελευταία έκδοση των σημειώσεων του μαθήματος που περιλαμβάνει ορισμένες διορθώσεις-προσθήκες σε σχέστη με την έκδοση που έχει τυπωθεί. Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ

 

Παρατήρηση

Με δεδομένο ότι το τεύχος των σημειώσεων χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη διδασκαλία του μαθήματος υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειάζεται κάποιες μικροδιορθώσεις. Σε περίπτωση που βρείτε κάποιο ορθογραφικό/τυπογραφικό λάθος, κάποιο λάθος στις πράξεις στις ασκήσεις, ή οτιδήποτε άλλο πιστεύετε ότι δεν είναι σωστό, μπορείτε να γράψετε ένα σχόλιο εδώ έτσι ώστε να διορθωθεί και να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι φοιτητές.

2 thoughts on “Σημειώσεις

  1. Κύριε; Στο βιβλίο σελ216 τελικα δεν συμπεριλαμβάνεται το ίδιο βάρος της πλάκας; Γιατι στην εκφώνηση λεει οτι συμπεριλάβανεται!

    • Σωστά. Διορθώστε την εκφώνηση στη σελ. 214 σε:
      Τα ίδια βάρη των πλακών δεν συμπεριλαμβάνονται στα μόνιμα φορτία που δίνονται

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *