Εικονικό Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας – Παθολογίας Κατασκευών Σκυροδέματος Α.Π.Θ.

Ο ιστότοπος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης Εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση των Πολιτικών Μηχανικών και αναφέρεται στην υποχρεωτική επιλογή του Τ.Ε.Τ.Κ. “Αντισεισμική Τεχνολογία – Παθολογία Κατασκευών Σκυροδέματος” του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Στόχος του εικονικού εργαστηρίου είναι η κατανόηση από το φοιτητή εννοιών όπως η διαθέσιμη πλαστιμότητα, η πλαστική στροφή, τα σημεία διαρροής και θεωρητικής αστοχίας, το μήκος πλαστικής άρθρωσης καθώς και οι διαφορετικές μορφές αστοχίας που μπορεί να παρατηρηθούν ανάλογα με τα δεδομένα της υπό ανάλυση διατομής.

Μπορείτε να το επισκεφτείτε εδώ