Φάσμα σχεδιασμού EC8Εδαφική επιτάχυνση agR

Συντελεστής συμπεριφοράς q

Έδαφος

Κατηγορία σπουδαιότητας

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *