Αρχική

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
Βαθμίδα Καθηγητής Εφαρμογών
Διεύθυνση Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες
Τηλέφωνο 2321049325
email panagop@teiser.gr