Αρχείο 1 – Αποτελέσματα επίλυσης

Οδηγίες

Από τον παραπάνω συνδέσμο μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο του MS Excel (.xls) στο οποίο θα συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα και αποτελέσματα από την επίλυση).

Το αρχείο του excel θα πρέπει οπωσδήποτε να το μετονομάσετε αντικαθιστώντας όπου Team00 τον αριθμό της ομάδας σας, πχ Team03, Team12 κτλ
Δε θα γίνονται δεκτά αρχεία με διαφορετικές ονομασίες.

Στο αρχείο αυτό θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τις τιμές που βρίσκονται στα κίτρινα κελιά και μόνο αυτές.
Προσοχή! Δεν πρέπει να κάνετε καμία τροποποίηση στο αρχείο (πχ προσθήκε στηλών, γραμμών κτλ) καθώς αν αλλάξουν θέση τα κελιά δε θα είναι δυνατή η σωστή ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Συνιστάται, μετά από την εισαγωγή των τιμών σας στα σχετικά κελιά, να κάνετε απλή Αποθήκευση (Save) και όχι Αποθήκευση ως...(Save as), έτσι ώστε να μη γίνει αλλαγή στο format του αρχείου. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε με οποιαδήποτε έκδοση του excel θέλετε, ακόμα και με Open Office, Libre Office κτλ, ωστόσο δε θα πρέπει να το σώσετε σε άλλο format (πχ xlsx, xlsm, ods κτλ).

Αφού λυθεί η άσκηση και αποθηκεύσετε το αρχείο με τις τιμές σας, πρέπει να το στείλετε στην παραπάνω φόρμα. Με το Select File ανοίγει ένα παράθυρο για να επιλέξετε το αρχείο από το δίσκο σας και στη συνέχεια πατάτε Upload file
Η αποστολή μπορεί να γίνει μόνο μία φορά καθώς δε θα δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης του αρχείου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται και ότι δε θα σβήσει κάποιος το αρχείο κάποιου συμφοιτητή του.


Αποστολή αρχείου

Κάθε ομάδα αρκεί φυσικά να στείλει ένα μόνο αρχείο.

Upload files
 

One thought on “Αρχείο 1 – Αποτελέσματα επίλυσης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *