Εκπαιδευτικό υλικό

Κανονισμοί

Βιβλία/Σημειώσεις/Εγχειρίδια

  • Κίρτας, Ε., Παναγόπουλος, Γ., 2015. Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Κάλλιπος pdf html
  • ΟΑΣΠ – Συστάσεις για προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια pdf
  • 30 χρόνια μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης – Μνήμη και προοπτική, 2008, ΑΠΘ pdf
  • Ψυχάρης Γ.Ν. (2015) Αντισεισμικός σχεδιασμός με στάθμες επιτελεστικότητας, ΕΜΠ, Σημειώσεις για το μάθημα Αντισεισμική Τεχνολογία 2 pdf
  • ΤΕΕ – Ενίσχυση κατασκευών για σεισμικά φορτία pdf

Παρουσιάσεις θεωρίας

Βοηθητικό υλικό για την εργασία

Σύνδεσμοι