Φόρμα πρακτικής άσκησης ΠΜ

Κατεβάστε και συμπληρώστε τα έγγραφα 11 και 12

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ελληνικούς χαρακτήρες και μικρά γράμματα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή

ΑΕΜ

Το email σας

Όνομα πατέρα

Φορέας απασχόλησης (με κεφαλαία)

Εκπρόσωπος φορέα

Ιδιότητα εκπροσώπου φορέα (π.χ. Δήμαρχος Σερρών, Πρόεδρος ΔΕΥΑΣ, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός κτλ)

Επόπτης φορέα

Ιδιότητα επόπτη φορέα (π.χ. Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικόςκτλ)

Τομέας απασχόλησης
Οικοδομικές άδειεςΣτατικές μελέτεςΓεωτεχνικές μελέτεςΥδραυλικές μελέτεςΣυγκοινωνιακές μελέτεςΕπίβλεψη κατασκευής τεχνικών έργωνΤακτοποίηση αυθαιρέτωνΕνεργειακά πιστοποιητικά

Αντικείμενο απασχόλησης (προσθέστε αν δεν υπάρχει στις προηγούμενες επιλογές)

Ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης (ενδεικτικά)

Αποστολή αρχείου όπου θα περιλαμβάνονται συμπληρωμένα τα έντυπα 11 και 12 (όνομα αρχείου χρησιμοποιώντας με λατινικούς χαρακτήρες την κατεύθυνση και στη συνέχεια το ΑΕΜ ως εξής: για ΑΕΜ 1234 το αρχείο να ονομάζεται pm1234.pdf ή pm1234.zip, μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 10Mb, επιτρεπόμενα αρχεία τύπου pdf, zip, rar)

Προσοχή:
- Στο αρχείο που θα επισυνάψετε θα πρέπει να υπάρχουν συμπληρωμένα και τα δύο έντυπα (11 και 12), είτε σκαναρισμένα, είτε συμπληρωμένα ηλεκτρονικά
- Το έντυπο 11 συμπληρώνεται από τον φοιτητή και το έντυπο 12 από τον φορέα απασχόλησης
- Τη σύμβαση θα την πάρετε ηλετρονικά, μέσω email, αφού συμπληρώσετε σωστά τη φόρμα με τα συνημμένα αρχεία
- Τα πρωτότυπα έντυπα 11 και 12 καθώς και 3 αντίγραφα της σύμβασης θα τα καταθέσετε υπογεγραμμένα στη γραμματεία