Διδακτικό έργο

2010 – σήμερα Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με αντικείμενο την διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:
Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Θ) & (Ε)
Ειδικές Κατασκευές από Οπλισμένο και Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (Θ) & (Ε)
– Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων (Ε)
Ειδικά Κεφάλαια Στατικής (Ε)
– Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία (Θ) & (Ε)
2003 – 2010 Εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με αντικείμενο την διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:
– Σεισμική Αποτίμηση με βάση την Επίδοση (E)
– Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ (Ε)
– Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Θ) & (Ε)
– Seismic Design of Structures (Erasmus) (Θ)
2004 – 2010 Επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, καθώς και στην υποστήριξη διπλωματικών εργασιών. Η κύρια απασχόληση αφορούσε στα παρακάτω μαθήματα:
– Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα ΙΙ
– Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα ΙΙΙ
– Αντισεισμική Τεχνολογία – Παθολογία Κατασκευών Σκυροδέματος