Επισκευές & Ενισχύσεις Κτιρίων – Αναβολή μαθημάτων Τρίτης 7/11/2017

Τα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος Επισκευές & Ενισχύσεις Κτιρίων της Τρίτης 7/11/2017 δε θα πραγματοποιηθούν λόγω του ορισμού του διδάσκοντα στην τριµελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές ανάδειξης του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος.

Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές.