Θεμελιώσεις – Παράδοση εργασίας

Η παράδοση της εργασίας του μαθήματος ή η επίλυση τυχόν αποριών μπορεί να γίνει την Τετάρτη 18/01 τις ώρες των μαθημάτων (θεωρίας ή εργαστηρίου). Ως τελική ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η ημέρα εξέτασης του θεωρητικού μέρους του μαθήματος.