Επισκευές & Ενισχύσεις Κτιρίων – Ολοκλήρωση εργασίας

Με δεδομένη τη μη διεξαγωγή μαθημάτων την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της κακοκαιρίας και την έναρξη των εργαστηριακών εξετάσεων σε διάφορα μαθήματα τα οποία από ότι φαίνεται είναι πιθανό να δημιουργήσουν πρόβλημα στην πραγματοποίηση των τελευταίων μαθημάτων και την επίλυση των αποριών για την ολοκλήρωση της εργασίας, το πρόγραμμα του μαθήματος τροποποιείται ως εξής:

Την Τρίτη 17/1 και την Πέμπτη 19/1 ΔΕ θα γίνουν μαθήματα εργαστηρίων ή θεωρίας. Ωστόσο, ο διδάσκων θα βρίσκεται τις ώρες των μαθημάτων αυτών στο ΤΕΙ και οι φοιτητές που έχουν απορίες πάνω στην εργασία τους θα μπορούν να τις λύσουν τις ώρες αυτές. Επιπλέον ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές για την ολοκλήρωση της εργασίας θα ανακοινωθούν αφού οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου και το πρόγραμμα των επιτηρήσεων.

Υπόδειγμα για την ολοκλήρωση της εργασίας και οδηγίες για τον τρόπο της παράδοσης θα βρείτε εδώ (ανέβασα και το τρίτο μέρος με τα παραδείγματα για τα Μ-θ βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ. όπως τα κάναμε στα 3 πρώτα εργαστήρια.)

Η παράδοση της εργασίας θα μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου.